Blonde d'Aquitaine.

Racen stammer fra Sydfrankrig, hvor den er den helt dominerende kødrace. I 1962 slog man 3 mindre lokale racer sammen, og gav den nye race navnet "De lyse fra Aquitanien". Kendetegnet for racens dyr er den lyse farve, og en meget tynd, blød og silkeagtig hud. Dyrerne er store og lange med en god muskulatur, og en meget fin knoglebygning.

Udvoksede køer vejer 700-1.000 kg, mens tyrerne typisk vejer 1.200-1.400 kg. Racen kendetegnes desuden ved lette kælvinger og et roligt temperament.

 

 

 

Der drives i dag et meget intensivt avlsprogram i Frankrig, der bygger på oplysninger fra avlerne, og et omfattende individprøve-program af både han- og hundyr. Der findes i dag knap 500.000 Blonde køer i Frankrig, og tallet øges år for år. Racen er i den sidste snes år blevet udbredt i en lang række lande, og findes i dag i både Europa, Afrika, Australien og Nord- og Sydamerika.

 

 

De første Blonde d'Aquitaine dyr blev importeret i 1983, og en dansk avlsforeningen blev stiftet i 1984. Der findes ca. 1.000 registrerede køer i Danmark, samt et antal krydsninger. Racen har lige siden den blev hentet til Danmark ligget helt i top med produktionsresultaterne, hvilket i 2001 gav følgende gennemsnitstal for renracede slagtetyrer:

 

- Klaseficering :

12,0

 

 

- Slagteprocent :

60,7

Klik HER for at se Dansires sammenligning af kødkvægsracer (PDF fil

 

- Fedme :

1,9

Klik HER for at sammenligne med andre kødkvægsracer i Danmark (PDF fil)

 

- Nettotilvækst g/dag:

1.200

 

 

 

 

 

Hvert år afprøves ca. 15 Blonde ungtyrer på Individprøvestationen "AALESTRUP", hvor deres tilvækst, foderforbrug og temperament registreres, ligesom at de scannes for muskelareal. De bedste tappes for sæd, og udbydes til salg gennem de danske kvægavlsforeninger.