Engsig

I 1997 købte vi Engsig, som ligger mellem Brønderslev og Hjallerup - tæt på Jyske Ås. Den er på 28 ha, hvor af ca. 10 ha dyrkes, 1,5 ha er skov og resten er udlagt i græs.

 

 

I 1990 var de oprindelige driftsbygninger brændt ned, og en løsdriftsstald til dybstrøelse blev bygget i stedet. Her holder vores blonder til, og besætningen er i øjeblikket på 18 køer + kvier og kalve. Køerne går frit ud og ind af stalden hele året. Om sommeren har de adgang til 14 ha lavtliggende eng, mens de om vinteren kan gå ud på 2 ha højtliggende græsmark.

 

 

Køer og kvier fodres med hjemmeavlet ensilage, helsæd og korn, mens kalvene får korn med tilskudsfoder efter ædelyst.

ASTopfodergang.jpg

 

Vi får tilskud til miljørigtig pleje og afgræsning af vores enge, hvilket det er lovpligtigt at skilte om på hjemmesiden. Formålet med tilskudet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftes græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.