Besætning

Vores avlmål er middelstore dyr med gode moderegenskaber og et roligt temperament. Tilvækst og slagtekvalitet kigges der også på, da netop dette skal være det, der kendetegner en Blonde d'Aquitaine.

De seneste år har vi anvendt inseminering meget, da vi dermed har mulighed for at udvælge den rigtige tyr til hver enkelt ko. Dette har givet os rigtigt gode kalve og en utrolig avlsfremgang.

AS_Lone5.jpg  

For et par år siden blev der hentet sæd til Danmark fra en polled (genetisk hornløs) canadisk blonde tyr. Denne tyr, samt samt to af dens sønner, har vi brugt til inseminering, da vi anser det pollede gen for at meget vigtigt for Blonde d'Aquitaine racens fremtid i Danmark. Afhorning er unødvendigt stressende og pinefuld for kalvene, og giver kalvene en barsk oplevelse, der kan præge deres tillid til mennesker resten af deres liv.

For at skaffe den nødvendige genetiske spredning i besætningen, importerede vi i 2001 embryoner (befrugtede æg) fra Canada. Far til embryonerne var den homozygot (dobbelt) pollede Semex tyr: Top Naturs Topper. Importen resulterede i 1 kviekalv og 3 tyrekalve, hvoraf 2 har været i Aalestrup til individafprøvning. Den ene af disse, Engsig Topper, er nu solgt til sædaftapning hos tyrestationen Greifenber i Tyskland. Vi har dog sikret os sæd, således han stadig kan bruges i vores besætning. Den anden individafprøvede tyr, Engsig Top, blev solgt til Thorkild Hviid.

Vi har i 2006 desuden fået født en del pollede embryon kalve efter franske tyrer, bl.a. Nantucket og Drop. Disse vil komme til at præge vores avlarbejde de kommende år.

 

Embryon kalv: Engsig Topper, sammen med sin rugemor

Topper hos køerne. 13 måneder gammel

På sigt er det vores mål, at alle dyr i besætningen skal være pollede. Men da kvægavl er en langsommelig affære, og da vi ikke vil gå på kompromis med Blonde racens kvaliteter, vil det nok tage nogen år for os, at nå det mål.

 

Besætningen består pt af

Tryk på ovenstående link for at besætningslisten i PDF format.